03.07.2017

Niewidomi mogą skorzystać z bankomatów na kampusie AGH


Marcin Ryszka, pracownik AGH, korzysta z bankomatu dostosowanego do potrzeb osób niewidowmych

Dwa bankomaty na terenie kampusu AGH w Krakowie dostosowano do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Urządzenia wydają użytkownikom polecenia za pomocą komunikatów głosowych.

Jeden z bankomatów znajduje się na tyłach głównego budynku AGH, drugi – na terenie Miasteczka Studenckiego, przy aptece na ul. Rostafińskiego. Osoby z dysfunkcją wzroku nie są w stanie korzystać ze zwykłych bankomatów bez pomocy osób trzecich, dlatego powstaje coraz więcej urządzeń, które są przystosowane do ich potrzeb. Podstawową zaletą bankomatów z funkcją głosową jest intuicyjność działania – komunikaty dokładnie podpowiadają użytkownikowi krok po kroku instrukcję wypłacania pieniędzy czy dokonywania innych transakcji.

Osoba korzystająca z takiego bankomatu powinna posiadać słuchawki, które podpina w określone miejsce urządzenia. Następnie użytkownik dowiaduje się, gdzie należy wsunąć kartę bankową, czy skąd wyciągnąć banknoty. Polecenia wybierane są na klawiaturze numerycznej, dodatkowo opisanej alfabetem Braille’a. Dzięki głosowym podpowiedziom niewidomy może samodzielnie wykonać tę codzienną czynność.

Pojawienie się bankomatów wyposażonych w dodatkową funkcję chwali Marcin Ryszka, absolwent AGH, a obecnie pracownik Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, który sam jest osobą niewidomą.

Osoby niepełnosprawne w swoim życiu napotykają różne bariery, z którymi muszą sobie radzić. Czasami pozornie prosta sprawa dla zdrowego człowieka okazuję się sporym utrudnieniem dla kogoś, kto jest niepełnosprawny – przyznaje Marcin Ryszka. – Wypłacanie pieniędzy z bankomatu jest czynnością dnia codziennego. Bankomatów dźwiękowych w samym Krakowie nie ma zbyt wiele. Tym bardziej cieszy fakt, że na terenie AGH znajdują się dwa tego typu urządzenia. Jest to na pewno ogromne ułatwienie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – podkreśla pracownik AGH.

W AGH w Krakowie studiuje ok. 450 osób niepełnosprawnych. Wśród nich są 33 osoby z niepełnosprawnością wzroku. AGH jest drugą, po Uniwersytecie Jagiellońskim, uczelnią w Krakowie pod względem liczby niepełnosprawnych studentów. Jednostką uczelni, która pomaga w przezwyciężaniu barier wynikających z niepełnosprawności, jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Dzięki działaniu BON oraz władz uczelni na terenie AGH ciągle rozwija się infrastruktura przystosowana do użytku osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji są między innymi specjalistyczne podjazdy, windy czy oznaczenia sal w języku Braille’a.