28.11.2017

Młodzi naukowcy z AGH realizują jedne z najciekawszych tematów doktoratów wdrożeniowych


fot. archiwum prywatne Michała Soidy

Tematy prac badawczych doktorantów z Akademii Górniczo-Hutniczej znalazły się wśród dziesięciu najlepszych, jakie będą realizowane w zainicjowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programie „Doktoraty wdrożeniowe”.

Młodzi naukowcy, absolwenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: mgr inż. Michał Soida, mgr inż. Bartosz Widera oraz mgr inż. Jakub Żak otrzymają stypendium na realizację doktoratów w „systemie dualnym”, co oznacza, że będą pracować nad rozprawą doktorską w AGH, a jednocześnie zostaną zatrudnieni w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem prac badawczych ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy. Doktoraty realizowane będą na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz w przedsiębiorstwie Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o., a ich tematy to: 

  • System sterowania robota przemysłowego o sześciu stopniach swobody (mgr inż. M. Soida);
  • Zagadnienia i oceny technik zapewnienia precyzji manipulatora robota na etapach: wykonania jego elementów, montażu podzespołów, integracji na stanowisku zrobotyzowanym oraz automatycznej realizacji operacji na takim stanowisku (mgr inż. B. Widera);
  • Zagadnienia analizy i kształtowania odpowiedzi dynamicznej manipulatora w zależności od parametrów jego układów napędowych (mgr inż. J. Żak).


Tematy doktoratów wdrożeniowych są zgodne ze strategią „Europa 2020”. Poprzez wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym i przedsiębiorstwami, wspierają dywersyfikację gospodarki oraz reorientację w kierunku produkcji i usług o wysokiej wartości. Wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, a jej ważnym elementem jest automatyzacja i robotyzacja, które w połączeniu z technikami wytwórczymi stanowią jeden z obszarów strategicznych SOR w ramach idei Przemysł 4.0.

Przedsiębiorstwo Multiprojekt, w którym będą realizowane doktoraty wdrożeniowe, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą układów i elementów automatyki. Posiada również możliwości z zakresu obróbki mechanicznej CNC, projektowania i metrologii. Oprócz elementów i układów innych producentów stopniowo wprowadza do oferty własne produkty. Firma przygotowuje rozszerzenie oferty sprzedaży o roboty przemysłowe własnej konstrukcji. Duże doświadczenie w integrowaniu układów i elementów automatyki daje potencjalną możliwość produkcji robota przemysłowego konkurencyjnego cenowo i funkcjonalnie. W związku z tym przedsiębiorstwo prowadzi własne parce rozwojowe w zakresie automatyki i robotyki. Tematyka badań zaproponowanych do realizacji w ramach doktoratów wdrożeniowych ma więc ścisły związek z bieżącą działalnością firmy, która wyraziła zainteresowanie nimi.

Uroczysta inauguracja programu „Doktoraty wdrożeniowe”, w ramach którego realizowanych będzie 377 prac, odbyła się 10 listopada br. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział młodzi naukowcy z AGH, a mgr inż. Michał Soida przedstawił prezentację na temat założeń swojej pracy doktorskiej oraz planowanej współpracy firmy z uczelnią.

Do pierwszej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe” przystąpiło 239 firm, w tym 61 spółek skarbu państwa. Wśród uczelni w realizacji doktoratów wdrożeniowych przodują: Politechnika Warszawska (64), Politechnika Śląska (64) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (53).