09.10.2017

Ankieta nt. molestowania studentek i studentów uczelni wyższych


Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”, na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. 

Ankieta „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”