Second-cycle degree programme - Offer of studies in the academic year 2017/2018

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie  – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

 

Oferta kształcenia obejmuje 52 kierunki studiów, w tym ponad 200 specjalności prowadzonych na 16 wydziałach.

 

 

Field of StudiesFull-time Studies Part-time Studies

1st

cycle

2nd

cycle

1st 

cycle

2nd

cycle

Faculty of  Mining and Geoengineering
Civil Engineering 
Mining and Geology
Mining and Geology (English) 

Management and Production Engineering
Environmental Engineering 
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Metallurgy
Materials Engineering
Education in Technology and Computer Science


Applied Computer Science
Computational Engineering


Heat Engineering
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Automatic Control and RoboticsElectrical Engineering Computer Science  
Biomedical EngineeringMicroelectronics in Industry and Medicine
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
Computer Science
Electronics and Telecommunications
Electronics and Telecommunications (English)
Teleinformatics
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Mechanical EngineeringAutomatic Control and RoboticsMechatronic EngineeringMechatronic Engineering (English)   
Acoustic Engineering


Mechanical and Materials EngineeringFaculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Mining and GeologyEnvironmental Engineering Environmental Protection Applied Computer ScienceGeophysics


Tourism and RecreationEcological Sources of Energy     
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
Geodesy, Surveying and CartographyEnvironmental Engineering Faculty of Materials Science and Ceramics
Chemical TechnologyMaterials Engineering

CeramicsChemistry of Building MaterialsFaculty of Foundry Engineering
Foundry Processes EngineeringComputer Aided Process EngineeringFaculty of Non-Ferrous Metals
MetallurgyMaterials EngineeringManagement and Production EngineeringFaculty of Drilling, Oil and Gas
Mining and GeologyOil and Gas EngineeringOil and Gas Engineering (English) 
  
Faculty of Management
ManagementManagement and Production EngineeringInformation Technology and Econometrics


 
Faculty of Energy and Fuels
Chemical TechnologyChemical Technology (English)    
Power EngineeringPower Engineering (English)   
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Technical Physics 

  
Medical Physics 

  
Applied Computer Science

  
Applied Computer Science (English)    
Faculty of Applied Mathematics
MatematicsMatematics  (English) 
  
Faculty of Humanities
Social Informatics


Cultural StudiesSociology