Menu
  • Site Maps
  • Regulaminy i formularze
  • Regulaminy i formularze
 

Regulaminy


 

 

Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora z dnia 3 lipca 2017 r. w  sprawie "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH"

 

 

 

 

 

 

Formularze

 

 

 


All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology