Menu
  • Site Maps
  • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie zdrowotne
 

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

Doktoranci niepracujący, którzy ukończyli 26 rok życia powinni zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu proszę zgłaszać się do osoby zajmującej się na wydziale sprawą ubezpieczeń zdrowotnych i wypełnić formularz ZUS ZZA.

Ubezpieczeniem zdrowotnym może być objęty także niepracujący współmałżonek i dzieci doktoranta.

Do rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest posiadanie:  dowodu osobistego doktoranta i współmałżonka, oraz PESEL dzieci.

Równocześnie informuję, że doktoranci ubezpieczeni  wykonujący umowy zlecenia  powinni pamiętać o ponownym zgłaszaniu do ubezpieczania każdorazowo po zakończeniu okresu trwania umów.

Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich

T: +48 12 617 31 57
T: +48 12 617 24 49
E: mbozym@agh.edu.pl

E: mpyzik@agh.edu.pl

 

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology