Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Wdrożenia, patenty, licencje
  • Implementations, patents and licences
 

Wdrożenia, patenty, licencje

Potencjał innowacyjny AGH wyraża się w wymiarze własności intelektualnej, która obejmuje patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe oraz projekty wynalazcze. W celu stworzenia mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii i wiedzy z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych powołano Centrum Transferu Technologii AGH. 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza