Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Współpraca
  • Collaboration
 

Współpraca

Akademia Górniczo-Hutnicza ściśle współpracuje z innymi uczelniami, gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej. AGH interesują wspólne inicjatywy organizacyjne, takie jak: centra badawcze, centra rozwoju technologii, laboratoria międzyuczelniane i inne. Dąży do rozwoju studiów międzyuczelnianych, w tym nowych, interdyscyplinarnych kierunków studiów i międzyuczelnianych oraz międzynarodowych studiów doktoranckich.

W AGH od roku 2011 działa Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO, które jest pierwszą w Polsce jednostką pod auspicjami UNESCO, inspirującą i koordynującą oraz wspierającą wymianę i transfer wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz kształcenie na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie nauk technicznych w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza adresowanym do krajów rozwijających się. Działania Centrum AGH-UNESCO wpisują się w priorytety UNESCO oraz AGH i są adresowane do partnerów na całym świecie.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza