Uczelnia

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii.

Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty.

 

Badania

Rozwijamy badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej.

Kształcenie

Oferta kształcenia obejmuje 67 kierunków studiów prowadzonych na 16 wydziałach. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkołach doktorskich oraz blisko 90 kierunków studiów podyplomowych.

Innowacje

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know‑how i samym doświadczeniu naukowców i studentów. Każdego roku uczelnia uzyskuje blisko 100 patentów oraz udziela kilkudziesięciu licencji. Ponadto AGH plasuje się w czołówce polskich instytucji w zakresie ilości zgłoszeń patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) lub poszczególnych krajów.

W naukowej elicie

Wielkim sukcesem AGH jest uzyskanie statusu uczelni badawczej. W ministerialnym programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” laureatami pierwszego konkursu zostało 10 najlepszych polskich uczelni. Uczelnia uzyskała również tytuł Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, jako uczestnik konsorcjum UNIVERSEH – European Space University for Earth and Humanity, które tworzy wspólnie z czterema innymi europejskimi uczelniami. Ponadto, aż pięć podstawowych jednostek organizacyjnych AGH otrzymało najwyższą kategorię naukową A+ w ministerialnej parametryzacji.

Nowoczesne laboratoria i inwestycje

Wsparciem dla prowadzonych badań jest ponad 800 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Rozwój kierunków badawczych zapewniają m.in. liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Wśród nich można wymienić budowę takich obiektów jak: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, unikatowe w skali europejskiej Centrum Energetyki, budynek Katedry Telekomunikacji, budynek Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a także budowę nowej siedziby dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, nowoczesnej hali sportowej oraz budynku dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej i Studium Języków Obcych.

Prestiżowe granty

Naukowcy z AGH są beneficjentami grantów w wielu konkursach, w tym m.in. do najbardziej prestiżowych należą granty przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC), które skierowane są do naukowców realizujących pionierskie i przełomowe badania. W 2020 r. dwóch badaczy z AGH otrzymało granty ERC.

Uczelnia otwarta na współpracę

Współpraca z sektorem gospodarczym, z uczelniami oraz instytutami naukowymi, a także uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konsorcjach naukowo‑przemysłowych pozwala na realizację szeregu projektów, które finalnie wdrażane są na rynek. Corocznie w AGH podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami otoczenia biznesu. Ponadto uczelnia co roku realizuje ok. 1000 umów badawczo-rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również współpraca międzynarodowa. Posiadamy blisko 300 umów o współpracy o charakterze generalnym z 60 uczelniami na całym świecie.

Tradycje

Uczelnia została powołana w 1913 r., a jej otwarcie nastąpiło w 1919 r.

Kampus w centrum Krakowa

Wszystkie obiekty dydaktyczne, siedziby wydziałów, administracji i organizacji studenckich oraz największe w Polsce Miasteczko Studenckie AGH tworzą zwarty 40-hektarowy kompleks, który położony jest w centrum Krakowa. Gmach Główny AGH i Rynek Główny dzieli zaledwie kilometr.

Absolwenci

Mury naszej uczelni opuszczają absolwenci, którzy dynamicznie rozwijają swoją karierę zawodową, doskonale odnajdując się w sektorze gospodarczym, przemysłowym czy badawczo-rozwojowym. Nasza uczelnia jest liderem rankingu szkół wyższych mierzonego majątkiem najbogatszych Polaków. Według zestawienia AGH wykształciła 11 absolwentów multimilionerów.