Absolwenci

 

Akademię Górniczo-Hutniczą ukończyło ponad 200 000 inżynierów i magistrów. Każdego roku grono absolwentów naszej uczelni powiększa się o kolejne tysiące osób. Zajmują oni często wysokie stanowiska i piastują ważne funkcje w kluczowych sektorach gospodarki. Absolwenci AGH to specjaliści z solidnym wykształceniem, doceniani na rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dyplom AGH jest świadectwem profesjonalizmu i kompetencji, które otwiera przed młodymi ludźmi wiele możliwości.

 

Zależy nam, aby wszystkie więzi, które zrodziły się w murach naszej uczelni – trwały i rozwijały się jak najpełniej – wśród których tą jedną i najważniejszą jest więź z Akademią Górniczo-Hutniczą.

 

Dołącz do nas!

Kariera i rozwój

Spotkajmy się

Zobacz, co nas łączy