Dziekan

  • dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH

Prodziekani

  • dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH
  • dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH
  • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH

Kierunki studiów

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Wydział Odlewnictwa powstał w roku akademickim 1951/1952 w wyniku podziału Wydziału Hutniczego.

 

Na wydziale ukształtowały się dwa nurty specjalizacyjne: odlewniczo-technologiczny oraz maszynowo-mechanizacyjny. Obecnie wydział kształci specjalistów dla całego obszaru techniki odlewniczej i jest jedynym wydziałem o takim profilu i zakresie kształcenia w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie.

 

Współczesne odlewnictwo zmierza w kierunku poprawy jakości odlewów, zmniejszenia energochłonności produkcji i zużycia materiałów oraz mniejszego obciążenia środowiska naturalnego szkodliwym oddziaływaniem odlewni. Osiągane jest to poprzez znaczne ograniczenie ilości odpadów oraz tworzenie zamkniętych układów obiegu materiałów i przepływu energii. Budowa i eksploatacja takich odlewni bezodpadowych jest tematem projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

 

Absolwenci wydziału są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego przemysłu i świetnie radzą sobie z opracowywaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniem zakładami. Jednostka utrzymuje stały kontakt z firmami działającymi w obszarze odlewnictwa w zakresie organizowania praktyk studenckich, staży i możliwości zatrudnienia absolwentów.

 

W roku akademickim 2011/2012 wydział otworzył (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) kierunek – Wirtotechnologia. Absolwent tego kierunku dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu: przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii czy ekologii, wyróżnia się twórczą postawą wobec zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego wykorzystywania narzędzi informatycznych do realizacji problemów technicznych. W 2013 r. uruchomiono nową specjalność: Virtualization of Foundry Engineering na II stopniu studiów w ramach kierunku Wirtotechnologia. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: znajomość technologii i jej trendów rozwojowych, komputerowe wspomaganie inżynierii, nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, informatyka i matematyka stosowana.

 

Pracownicy Wydziału Odlewnictwa prowadzą szeroką współpracę z wieloma krajowymi placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami i instytutami naukowymi. Wydział wszechstronnie współdziała z przemysłem, a mapa rozmieszczenia odlewni i zakładów kooperujących, z którymi współpracował bądź nadal współpracuje, pokrywa się praktycznie z mapą całej Polski.