Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prodziekani

  • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
  • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH
  • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

  Kierunki studiów

  Recykling i Metalurgia

  Inżynieria Metali Nieżelaznych

  Inżynieria Produkcji i Jakości

  Wydział Metali Nieżelaznych – jedyny w Polsce, unikatowy w skali międzynarodowej – powstał w 1962 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie intensywnie rozwijającego się przemysłu metali nieżelaznych. Strategia jego rozwoju opiera się na aktywności w dwóch zasadniczych kierunkach: kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych.

   

  W zakresie kształcenia misją Wydziału Metali Nieżelaznych jest prowadzenie dydaktyki na najwyższym poziomie, uwzględniającej zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Nasza kadra naukowa, przy ścisłej współpracy z przemysłem, kształci studentów na kierunkach: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

   

  Wydział posiada nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą o unikalnym charakterze, która jest wykorzystywana zarówno do celów badawczych, jak i dydaktycznych. Studenci Wydziału Metali Nieżelaznych zapoznają się z najnowszymi technologiami produkcji i przetwarzania metali, stopów i kompozytów, metodami badania oraz projektowania ich struktury i własności. Dodatkowo możliwość uczestnictwa w badaniach realizowanych we współpracy z przemysłem (staże, projekty, prace dyplomowe) daje szansę na zdobycie doświadczenia, a w konsekwencji interesującej i dobrze płatnej pracy.


  Zdobyte przez absolwentów kompetencje otwierają szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. W zależności od ukończonego kierunku studiów i specjalności pracują oni jako wysokiej klasy technolodzy oraz kadra zarządzająca.

   

  Absolwenci Wydziału rozwijają karierę zawodową w wielu gałęziach gospodarki:

   

  • zakłady produkcji, przetwórstwa i recyklingu metali;
  • przemysł lotniczy, kolejowy, motoryzacyjny;
  • przemysł maszynowy;
  • przemysł energetyczny;
  • firmy projektowe w obszarze doboru i wytwarzania materiałów metalicznych;
  • uczelnie wyższe, instytuty badawcze;
  • jednostki badawczo-rozwojowe.

   

  Wielu absolwentów dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu prowadzi własną działalność gospodarczą.

   

  Realizujemy projekty związane z wymianą studentów w ramach programu ERASMUS+ oraz staże zagraniczne w jednostkach naukowych m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy. Istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu we współpracy z wiodącymi uniwersytetami z Europy, Australii, Brazylii oraz Chin.

   

  Studenci Wydziału Metali Nieżelaznych są laureatami wielu prestiżowych wyróżnień akademickich i stowarzyszeniowych. Do najważniejszych z nich należą: Nagroda Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, Nagrody Rektora, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne stypendia krajowe i międzynarodowe.

   

  Na wydziale istnieje siedem kół naukowych, które dają możliwość pracy w wyspecjalizowanych laboratoriach już od pierwszego roku studiów. Ponadto, uczestnictwo w kole pozwala studentom na rozwijanie swoich pasji poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, których wyniki prezentują podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych.

   

  Studenci i pracownicy Wydziału Metali Nieżelaznych są laureatami wielu prestiżowych wyróżnień akademickich i stowarzyszeniowych. Do najważniejszych z nich należą przyznawane od 1994 r. Nagrody Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych dla najlepszych absolwentów wydziału, Nagrody Rektora, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.