Dziekan

  • dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH

Prodziekani

  • dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH
  • dr hab. inż. Tomasz Kozieł, prof. AGH
  • dr inż. Grzegorz Michta

Kierunki studiów

Metalurgia

Inżynieria Materiałowa (kierunek prowadzony z WIMiC)

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Informatyka Techniczna

Inżynieria Obliczeniowa

Inżynieria Ciepła

21 maja 1922 r. Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas Metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę badawczą. Wydział ma bogatą historię, a jego nazwa zmieniała się parokrotnie. Obecnie nosi on nazwę Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

 

Aktualnie organizacja wydziału oparta jest na katedrach prowadzących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinach: inżynieria materiałowa, informatyka stosowana, metalurgia, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria ciepła oraz inżynieria obliczeniowa.

 

Oferta naukowo-badawcza i technologiczna wydziału obejmuje m.in. prace z zakresu nauki o materiałach, informatyki stosowanej i modelowania numerycznego, metalurgii ekstrakcyjnej, plastycznej przeróbki metali, techniki cieplnej oraz ochrony środowiska.

 

Współpraca krajowa prowadzona jest z placówkami naukowymi o pokrewnym kierunku działalności takimi jak: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie; Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz wieloma innymi. Współpraca z zagranicą realizowana jest poprzez wieloletnie kontakty naukowe zarówno ze środowiskiem przemysłowym, jak i z ośrodkami uniwersyteckimi. Wydział współpracuje również z przemysłem w zakresie modernizacji programów studiów inżynierskich i magisterskich oraz projektów badawczych.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle metalurgicznym, przetwórczym, budowy maszyn, motoryzacyjnym, okrętowym, energetycznym, elektronicznym, jak również w laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych. Wydział kształci również specjalistów z zakresu informatyki, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz potrafią dokonywać adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych.

 

Absolwenci kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna mogą podjąć pracę w szkolnictwie – od szkół podstawowych do wyższych. Studenci zdobywają także wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie szkoleń i kursów zawodowych w zakresie informatyki stosowanej i przemysłowej, prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje, korporacje i instytucje.