Dziekan

 • dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH

Prodziekani

 • dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
 • dr hab. inż. Waldemar Rączka, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH
 • dr inż. Krzysztof Zagórski
 • dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH

  Kierunki studiów

  Mechanika i Budowa Maszyn

  (studia I i II stopnia)

  Automatyka Przemysłowa i Robotyka

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Mechatroniczna

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Akustyczna

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

  (studia I stopnia)

  Mechatronic Engineering – kierunek w języku angielskim

  (studia I i II stopnia)

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna powstał w roku 1952 w wyniku podziału Wydziału Elektromechanicznego. Pierwotnie funkcjonował pod nazwą Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa, a następnie jako Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych. Obecna nazwa została nadana jednostce w 1991 r. Wydział zatrudnia ponad 300 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich, 65 samodzielnych pracowników nauki i kształci ponad 4000 studentów.

   

  Podstawowymi zagadnieniami działalności naukowo-badawczej wydziału od wielu lat są: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka oraz mechatronika. Wymiernym efektem prowadzonych badań naukowych jest duża liczba patentów i wdrożeń w ostatnich latach.

   

  Wydział prowadzi wielopłaszczyznową współpracę z tradycyjnymi dla AGH dziedzinami przemysłu i zapleczem technicznym tych branż oraz z szeregiem zakładów realizujących produkcję z wykorzystaniem najnowszych technologii. W ostatnim okresie wydział szczególnie intensywnie współpracuje z: KGHM Polska Miedź, Skanska, Siemens, Mitsubishi Electric, ABB, Valeo, Kirchhoff, MAN, Delphi Automotive Systems, Polskimi Zakładami Lotniczymi Sikorsky w Mielcu, a także z PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

   

  Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników jednostka prowadzi szeroką współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz USA. Studenci wydziału wyjeżdżają na stypendia do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, uzyskując podwójne dyplomy.

   

  Szeroki profil kształcenia sprawia, że absolwenci wydziału podejmują zatrudnienie niemal we wszystkich branżach i specjalnościach przemysłowych w Polsce oraz poza jej granicami, a ich kariery świadczą o najwyższych kwalifikacjach. Wydział w sposób ciągły zmienia i dostosowuje profil kształcenia tak, aby studenci zdobywali wiedzę na kierunkach oraz specjalnościach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i gospodarki. W związku z powyższym wydział uruchomił kierunki studiów: Inżynieria Akustyczna oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.