Dziekan

  • dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

Prodziekani

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko
  • prof. dr hab. inż. Jan Deja
  • dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Kierunki studiów

Technologia Chemiczna

(kierunek prowadzony z WEiP)

Inżynieria Materiałowa

(kierunek prowadzony z WIMiIP)

Ceramika

Chemia Budowlana

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny. Następnie został on przekształcony w Wydział Ceramiczny. Obecną nazwę otrzymał w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia – Inżynieria Materiałowa

 

Działalność naukowo-badawcza, głównie w obszarze chemii ciała stałego, koncentruje się wokół wielkotonażowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych, a także materiałów zaawansowanych oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych.

 

Aktualnie wydział kształci studentów na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa, Ceramika (od 2010 r.), Chemia Budowlana (kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Politechniką Łódzką od 2011 r.). Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kształci specjalistów z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych oraz projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki (np. energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, elektronika), materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli jakości.

 

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest nowoczesną i elitarną jednostką naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażoną w aparaturę badawczą, o trwałych powiązaniach z przemysłem i szerokich kontaktach międzynarodowych.