Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński

Prodziekani

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko
 • dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH
 • dr inż. Marek Gajęcki
 • dr inż. Jacek Kołodziej
 • dr inż. Michał Wągrowski

Kierunki studiów:

Elektronika

(studia I stopnia)

Elektronika i Telekomunikacja

(studia I i II stopnia)

Informatyka

(studia I i II stopnia)

Teleinformatyka

(studia I i II stopnia)

Cyberbezpieczeństo

(studia I stopnia)

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

(studia I stopnia)

Electronics and Telecommunications – kierunek w języku angielskim

(studia I i II stopnia)

Informatyka – Data Science

(studia II stopnia)

 • Informatyka
  studia I stopnia kierunek prowadzony z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  studia II stopnia kierunek prowadzony przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce kierunek prowadzony z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dzięki znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej realizuje na wysokim poziomie badania naukowe. Społeczność wydziału tworzą studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, personel techniczny i administracyjny – osoby, które wyróżnia ciekawość, dążenie do pogłębiania wiedzy, pasja badawcza, dynamika i umiejętność pracy w zespole. Te cechy są źródłem potencjału naukowego i dydaktycznego. Pracownicy wydziału to społeczność wyjątkowa i aktywna w obszarze nowoczesnych technologii informacyjnych.

Strategia rozwoju wydziału obejmuje priorytetowe kierunki: technologie społeczeństwa informacyjnego, technologie organizacji chmur obliczeniowych, szybkich sieci optycznych, globalnej komunikacji bezprzewodowej, Internetu Przyszłości, Internetu Rzeczy oraz zrównoważonego rozwoju, m.in. systemy wbudowane w elektronice, elektronikę przemysłową, telemedycynę, projektowanie układów elektronicznych, rozpoznawanie sygnałów, technikę mikrofalową, optoelektronikę, fotowoltaikę, sensorykę, spintronikę i nanotechnologię.

Odzwierciedleniem potencjału wydziału jest przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. najwyższa kategoria naukowa „A+” za osiągnięcia naukowe oraz cztery wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja (w języku polskim i języku angielskim). Stanowi to najlepsze potwierdzenie jego wyjątkowego charakteru oraz silnej pozycji naukowej i dydaktycznej. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2021” WIET zajął II miejsce w Polsce w kategorii IT oraz II miejsce wśród kierunków Elektronika i Telekomunikacja.

Od momentu powstania w 2012 r. WIET realizuje zadania poszerzania, doskonalenia i różnicowania oferty dydaktycznej, umożliwiające kształcenie na 8 kierunkach,  w dyscyplinach: „Informatyka”, „Informatyka techniczna i Telekomunika” oraz „Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika”.

Wizytówką wydziału są elitarne kierunki kształcenia: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja (kierunek prowadzony również w języku angielskim) Od niedawna wydział oferuje unikatowe kierunki kształcenia: Cyberbezpieczeństwo, Informatyka – Data Science oraz międzywydziałowy kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce. Nowe kierunki powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i administracji publicznej na specjalistów nowego rodzaju.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach dydaktycznych, m.in. w Centrum Informatyki AGH – budynku, którego oryginalna architektura była wielokrotnie nagradzana w konkursach.

Wydział proponuje również studentom działalność w kołach naukowych: Telephoners, KNE (Koło Naukowe Elektroników), Przetwarzania Sygnałów SPECTRUM oraz BIT. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb nowoczesnego przemysłu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów nauczania sprawia, że absolwenci WIET są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej zatrudnionej w światowych korporacjach ulokowanych w Krakowie, takich jak: m.in. IBM, Cisco, Motorola, Delphi, Comarch, ABB, Nokia Networks.