Dziekan

  • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

Prodziekani

  • dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
  • dr Ewa Migaczewska, prof. AGH
  • dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Kierunki studiów

Kulturoznawstwo

(studia I i II stopnia)

Socjologia

(studia I i II stopnia)

Informatyka Społeczna

(studia I i II stopnia)

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

(studia I stopnia)

  • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce kierunek prowadzony z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz z Wydziałem Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji

 

 

Wydział Humanistyczny – w myśl idei: „bo za każdą technologią stoi człowiek” – kształci specjalistów (socjologów, kulturoznawców i informatyków ukierunkowanych społecznie) posiadających wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

 

Programy studiów na kierunkach Socjologia, Kulturoznawstwo i Informatyka Społeczna trafnie odpowiadają na wymagania rynku pracy. Tym, co je wyróżnia na tle innych tego typu studiów, są rozbudowane bloki przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Studenci pracują z najlepszymi naukowcami i praktykami w Polsce – uczestniczą w zajęciach z zakresu nauk humanistycznych, które pobudzają ich elastyczność i kreatywność (m.in. informatyki, reklamy, prezentacji danych, PR, UX/UI designu, programowania) oraz przeprowadzania analiz badawczych, które dostarczają im „twardych” umiejętności. Ważne miejsce w programie studiów zajmują praktyczne warsztaty m.in. z planowania i zarządzania projektami medialnymi, projektowania grantów w dziedzinie kultury, obsługi programów graficznych, projektowania aplikacji VR czy prototypowania fabuł i światów w grach komputerowych.

Podczas nauki studenci odbywają staże i praktyki w firmach i instytucjach współpracujących z wydziałem, takich jak: TVN24, „Gazeta Wyborcza”, Interia.pl, Międzynarodowe Centrum Kultury, MOCAK, Urząd Miasta Krakowa. Interdyscyplinarny kształt studiów gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia, co potwierdzają wyniki badań losów zawodowych absolwentów. Socjologowie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach wdrażających nowe technologie, agencjach reklamowych, ośrodkach badań społecznych, czy portalach internetowych. Absolwenci Kulturoznawstwa są z kolei dobrze przygotowani do pracy w różnych instytucjach kultury: mediach, kinach i teatrach, a także agencjach reklamowych i interaktywnych, łącząc tradycyjne kompetencje kulturoznawcze z rozeznaniem w aktualnych trendach świata cyfrowego. Na absolwentów Informatyki Społecznej czekają największe i najnowocześniejsze firmy, jak np. IBM, z którym wydział współpracuje przy tym kierunku, a ich kompetencje designerskie ułatwiają znalezienie pracy w zawodach kreatywnych sektoru IT.

Wydział Humanistyczny AGH od kilku lat jest nagradzany za prowadzone kierunki studiów. W 2012 r. zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej „Konkursu o milion” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów II stopnia na kierunku Socjologia. Tym samym nagrodzony program studiów w podziale na kierunki znalazł się na I miejscu spośród wszystkich zgłoszonych.