Dziekan

  • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

Prodziekani

  • dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
  • dr Ewa Migaczewska, prof. AGH
  • dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Kierunki studiów

Kulturoznawstwo

Socjologia

Informatyka Społeczna

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

(kierunek prowadzony przez WH, WIEiT, WIMiC)

Wydział Humanistyczny – w myśl idei: „bo za każdą technologią stoi człowiek” – kształci specjalistów (socjologów, kulturoznawców i informatyków ukierunkowanych społecznie) posiadających wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

 

Programy studiów na kierunkach Socjologia, Kulturoznawstwo i Informatyka Społeczna trafnie odpowiadają na wymagania rynku pracy. To co je wyróżnia na tle innych tego typu studiów, to rozbudowane bloki przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Studenci pracują z najlepszymi naukowcami i praktykami w Polsce - uczestniczą w zajęciach z zakresu nauk humanistycznych, które pobudzają ich elastyczność i kreatywność oraz m.in. informatyki, reklamy, prezentacji danych, PR, programowania oraz przeprowadzania analiz badawczych, które dostarczają im „twardych” umiejętności. Ważne miejsce w programie studiów zajmują praktyczne warsztaty m.in. z: planowania i zarządzania projektami medialnymi, projektowania grantów w dziedzinie kultury czy obsługi programów graficznych.

 

Podczas nauki studenci odbywają staże i praktyki w firmach i instytucjach współpracujących z wydziałem, takich jak: TVN24, „Gazeta Wyborcza”, Interia.pl, Międzynarodowe Centrum Kultury, MOCAK, Urząd Miasta Krakowa. Interdyscyplinarny kształt studiów gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia, co potwierdzają wyniki badań losów zawodowych absolwentów. Socjologowie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach wdrażających nowe technologie, agencjach reklamowych, ośrodkach badań społecznych, czy portalach internetowych. Absolwenci Kulturoznawstwa są z kolei dobrze przygotowani do pracy w różnych instytucjach kultury: mediach, kinach i teatrach, a także agencjach reklamowych i interaktywnych. Na absolwentów Informatyki Społecznej czekają największe i najnowocześniejsze firmy, jak np. IBM, z którym wydział współpracuje przy tym kierunku.

 

Wydział Humanistyczny AGH od kilku lat jest nagradzany za prowadzone kierunki studiów. W roku 2012 zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej „Konkursu o milion” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów II stopnia na kierunku Socjologia. Tym samym nagrodzony program studiów w podziale na kierunki znalazł się na I miejscu spośród wszystkich zgłoszonych.