Dziekan

  • dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. uczelni

Prodziekani

  • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
  • dr inż. Andrzej Izworski
  • dr inż. Krzysztof Kluza 
  • dr inż. Szczepan Moskwa 
  • dr hab. inż. Robert Stala

Kierunki studiów

Automatyka i Robotyka

Elektrotechnika

Inżynieria Biomedyczna

Informatyka

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH jest jednym z największych tego typu wydziałów wśród polskich uczelni. Zajmuje bardzo wysoką pozycję w gronie pokrewnych jednostek w kraju i na świecie. Jego absolwenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zazwyczaj podejmują oni pracę jeszcze w trakcie studiów.

 

Historia wydziału była początkowo związana z Wydziałem Elektromechanicznym. W wyniku jego podziału w 1952 r. utworzono dwa odrębne: Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Potencjał wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego aż w pięciu dyscyplinach: automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, elektrotechnika oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Działalność naukowo-badawcza jest prowadzona w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, bioinżynierii, robotyki, ekologicznego wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, nowoczesnego sprzętu elektrycznego oraz metrologii.

 

Badania naukowe w dużej mierze kończą się wdrożeniami. Pracownicy wydziału pełnią liczne, prestiżowe funkcje w światowych organizacjach, komitetach naukowych oraz w honorowych organizacjach społecznych.

 

Strategia rozwoju obejmuje priorytetowe kierunki: biotechnologie, technologie społeczeństwa informacyjnego, zrównoważony rozwój – odnawialne źródła energii, a także sprzęt pomagający osobom niepełnosprawnym. Rozszerzeniem tradycyjnego zakresu, w jakim technologia służy człowiekowi, jest inżynieria biomedyczna. To dziś główny obszar zastosowań techniki, który integruje doświadczenia wielu uczonych z różnorodnych dziedzin.

 

Prestiż, program dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy, bogate zaplecze naukowe i laboratoryjne oraz możliwość integracji to największe atuty, które wydział oferuje kandydatom i studentom.