Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prodziekani

  • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
  • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw. 
  • dr hab. inż. Beata Smyrak

  Kierunki studiów

  Wydział Metali Nieżelaznych powstał w 1962 r. Od początku istnienia prowadzi bardzo ożywioną współpracę z przemysłem. Strategia jego rozwoju opiera się na aktywności w dwóch zasadniczych kierunkach: kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych i związany z nimi rozwój kadry.

   

  Wydział kształci studentów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb metalurgii i inżynierii materiałowej, przetwórstwa metali nieżelaznych i metaloznawstwa oraz przemysłów pokrewnych. To jedyny tego typu wydział w Polsce, będący unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej.

   

  Studenci Wydziału Metali Nieżelaznych zapoznają się z najnowszymi technologiami produkcji i przetwarzania metali, stopów i kompozytów, metodami badania oraz projektowania ich struktury i własności przy użyciu nowoczesnego aparatu analitycznego i doświadczalnego. Absolwent wydziału potrafi wykorzystać specjalne cechy metali takie jak: wytrzymałość, twardość, plastyczność, przewodnictwo elektryczne i cieplne, nadprzewodnictwo, własności magnetyczne, pamięć kształtu i wiele innych. Wydział przygotowuje do pracy nie tylko w zakładach metalurgicznych i przetwórczych przemysłu metali nieżelaznych.

   

  Wiedza, jaką absolwenci wydziału uzyskują podczas studiów, pozwala im podjąć pracę (zależnie od ukończonego kierunku i specjalności) również w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego, w przemyśle kablowym, materiałów dla energetyki, elektrotechniki, telekomunikacji i medycyny, w przemyśle wyrobów z metali szlachetnych, w mennicy państwowej, w dowolnym zakładzie przemysłowym posiadającym wydziały obróbki plastycznej i cieplnej, badań własności i kontroli jakości.

   

  Współpraca z przemysłem realizowana jest w szerokim zakresie tematycznym: od zagadnień związanych z uzyskaniem metali z koncentratów metalicznych, do produkcji nowych stopów i wyrobów przeznaczonych do różnych zastosowań. Obejmuje ona wszystkie zakłady przemysłu metali nieżelaznych (metalurgiczne i przetwórcze), a także liczne firmy z branż: maszynowej, mechanicznej, chemicznej, petrochemicznej, energetyki, hutnictwa żelaza i stali oraz wielu innych. Wydział aktywnie uczestniczy w pracach różnych konsorcjów naukowych, będąc również w gronie założycieli niektórych z tych instytucji.