Dziekan

  • prof. dr hab. Janusz Wolny

Prodziekani

  • dr inż. Paweł Armatys
  • dr inż. Krzysztof Malarz 
  • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Kierunki studiów

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Informatyka Stosowana

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej może się poszczycić długą i ciekawą historią. Katedra Fizyki powstała w 1919 wraz z założeniem samej uczelni. W 1962 roku powstał Instytut Techniki Jądrowej, przemianowany w 1967 roku na Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Jednostki pod nazwą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej doczekano się w roku 1991. W roku 2004 dla podkreślenia poszerzenia profilu dydaktycznego i naukowego jednostki, zmieniono jej nazwę na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

 

Wydział obecnie prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów I i II stopnia tj. Fizyce Technicznej, Informatyce Stosowanej i Fizyce Medycznej. Studia prowadzone na wydziale zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w kategoriach fizyka i astronomia (kierunki ścisłe) oraz kierunki IT (kierunki techniczne) w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów Perspektyw 2016. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, oraz do doktoryzowania w dyscyplinach fizyka i biofizyka. Wydział prowadzi studia doktoranckie (III stopnia) w obydwu tych dyscyplinach. Rada Wydziału posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk fizycznych.

 

Dla nauczycieli Wydział ma do zaoferowania Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe na następujących kierunkach: fizyka z elementami informatyki, matematyka z elementami informatyki, chemia z elementami ochrony środowiska, informatyka w szkole, przyroda. Mają one na celu poszerzenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach już nauczanego przedmiotu lub przygotowanie do prowadzenia drugiego.

 

Działalność wydziału obejmuje równie szeroką działalność naukową na najwyższym światowym poziomie. Badania naukowe mają zarówno charakter obliczeniowo-teoretyczny jak i eksperymentalno-praktyczny, wkraczający wręcz w dział wdrożeń przemysłowych. Wiele z tematów w ramach badań podstawowych i aplikacyjnych z fizyki jądrowej, fizyki środowiska i fizyki ciała stałego prowadzonych jest we współpracy z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi np. CERN w Szwajcarii, DESY w Niemczech czy Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Austrii.

 

Wydział jest liderem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego, które uzyskało na lata 2012-2017 status jednostki flagowej polskiej nauki (KNOW, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący). Wydział posiada również od roku 2013 najwyższą kategorię poziomu naukowego: A+, jako jedyny Wydział AGH, jedyny wydział fizyki uczelni technicznych w kraju oraz jeden z trzech wydziałów fizyki w kraju. Wydział jest również zwycięzcą przeprowadzonego w roku 2014 konkursu ewaluacyjnego Wydziałów AGH wg kryteriów stosowanych dla uczelni przez Perspektywy.

 

W bogatej ofercie technologicznej wydziału można znaleźć m.in. badania materiałów metodami magnetometrycznymi, spektroskopii moessbauerowskiej i magnetycznego rezonansu jądrowego; kompleksowe analizy zawartości izotopów promieniotwórczych w materiałach środowiskowych, projektowanie specjalizowanych układów scalonych czy zastosowanie wybranych metod optycznych w biomedycynie. Wydział posiada również stację badawczą KASLAB na Kasprowym Wierchu, prowadzącą pomiary stężeń gazów cieplarnianych i analizę ich składu izotopowego dla celów modelowania obiegu pierwiastków i zmian klimatycznych.