03.10.2019

XXVII konferencja Koksownictwo 2019


W dniach 3-5 października 2019 r. w Wiśle odbędzie się XXVII konferencja naukowo-techniczna Koksownictwo 2019. Wydarzenie wpisuje się w obchody Jubileuszu 100-lecia AGH.

Konferencja jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną. Stanowi forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. 

Podczas konferencji przedstawione będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą. Zaprezentowanych zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym. Poruszona będzie także problematyka surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań BAT Conclusions.

Tematyką konferencji będzie:

  • międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu,
  • zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania technologią produkcji koksu,
  • działania modernizacyjne w zakresie techniki i technologii koksowania węgla,
  • nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla,
  • badania i modelowanie procesu koksowania węgla,
  • zagadnienia ochrony środowiska w koksownictwie.

Miejsce

Wisła, Hotel Stok

Data

3-5 października 2019 r.

Organizator

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii 

Kontakt

office@ichpw.pl  

Strona internetowa

http://www.ichpw.pl/koksownictwo-2019/