14.11.2020

3. Studencka Konferencja Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego


14 listopada 2020 r. w formie online odbędzie się 3. Studencka Konferencja Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Fizyków BOZON oraz Komitet Organizacyjny „Dni Hoborskiego – Święto Nauk Ścisłych w AGH”.

Tematyka konferencji obejmuje nauki ścisłe. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji pracy badawczej lub przeglądowej. Wykłady gościnne prowadzone będą przez najwybitniejszych naukowców. Przewidziano głosowanie uczestników na najlepszy referat.

Konferencja została stworzona, by umożliwić studentom oraz doktorantom z całej Polski wymianę doświadczeń, ułatwić przepływ wiedzy i umożliwić wymianę poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Celem organizatorów jest stworzenie otwartego na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki. Udział w konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja trwa do 31 października 2020 r.

Data

14 listopada 2020 r.

Organizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Fizyków BOZON
Komitet Organizacyjny „Dni Hoborskiego – Święto Nauk Ścisłych w AGH”

Kontakt

hobokonf@agh.edu.pl

WWW

http://skns.hoborskiego.agh.edu.pl/