05.10.2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021


5 października 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej w tradycyjnym pochodzie społeczności akademickiej AGH wezmą udział wyłącznie przedstawiciele władz uczelni: Rektor, Prorektorzy i Dziekani, poczty sztandarowe oraz Orkiestra Reprezentacyjna AGH.
Uroczyste posiedzenie Senatu będzie miało charakter zamknięty, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Program uroczystości

9.00 – Inauguracyjna Msza Święta w Kolegiacie św. Anny

10.30 – przemarsz przedstawicieli władz uczelni

11.00 – uroczyste posiedzenie Senatu

  • Gaude Mater Polonia w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa
  • Immatrykulacja studentów pierwszego roku
  • Gaudeamus igitur w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Wręczenie nagród: im. Profesora Władysława Taklińskiego, im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza, im. Profesora Zbigniewa Engela
  • Wykład inauguracyjny dr. Philippe’a De Brouwer

Uroczystości i spotkania inauguracyjne odbędą się także na poszczególnych wydziałach AGH. Informacje o ich terminach i przebiegu można znaleźć na stronach jednostek.