24.05.2022

Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2. Konferencja prezentująca rezultaty projektów: europejskiego STRATEGY CCUS i polskiego CCUS.pl


24 maja 2022 r. w formie hybrydowej odbędzie się konferencja pt. „Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2, prezentująca rezultaty projektów: europejskiego STRATEGY CCUS i polskiego CCUS.pl. AGH jest lider konsorcjum, które realizuje CCUS.pl.

Celem projektu STRATEGY CCUS jest odpowiedź na wyzwanie ograniczania emisji CO2 poprzez opracowanie lokalnych planów rozwoju i modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb przemysłu. Plany obejmują korytarze transportu ditlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS w celu zmniejszenia kosztów i stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS.

Polski projekt „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS – CCUS.pl” można uznać za kontynuację działań europejskich na polskim gruncie, a celem samego projektu jest opracowanie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce wraz z projektami adekwatnych regulacji prawnych oraz pilotaż pierwszego polskiego klastra CCUS, który stanowić będzie zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju tej technologii w kraju. Projekt CCUS.pl realizowany jest w ramach Programu GOSPOSTRATEG III Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum, które odpowiada za jego realizację, oprócz AGH w roli lidera, wchodzą: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider merytoryczny podmiot wdrażający) oraz Fundacja WiseEuropa (partner społeczno-gospodarczy). Kierownikiem projektu CCUS.pl jest prof. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH.

Możliwości udziału w konferencji:

  • stacjonarnie, w siedzibie GIG (Katowice, Plac Gwarków 1)
  • zdalnie, na platformie MS Teams


Rejestracja prowadzona jest do 18 maja 2022 r. poprzez formularz rejestracyjny. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania.

Agenda (plik pdf)