18.05.2022

Webinarium szkoleniowe dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych


Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. Spotkanie odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy do zakończenia, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi i rozliczenia projektów badawczych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania oraz komfortu kontaktu planowana liczba uczestników została ograniczona do 40 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, niemniej jednak organizator zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane elektronicznie po zakończeniu naboru zgłoszeń.

Szczegółowe informacje