24.10.2019

Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii


24 października w AGH odbędzie się seminarium pt. „Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku”.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wybrane rozwiązania teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrami oraz monitorowanie otoczenia klastra. Zebrani będą mogli ocenić, na ile proponowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby klastrów i innych inicjatyw energetyki rozproszonej (sformułowane podczas pierwszej części seminarium, która odbyła się 10 października br.).

W szczególności organizatorzy przewidują dyskusję i wymianę doświadczeń w obszarze dostępności, bezpieczeństwa i efektywności rozwiązań ICT mających wspomagać zarządzanie klastrami, technologii teleinformatycznych wykorzystywanych do ich budowy, wymagań stawianym narzędziom informatycznym przeznaczonym dla różnych grup użytkowników, a także potrzeb tworzenia nowych, dedykowanych funkcjonalności.

Wydarzenie jest piątym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projektKlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Zaproszenie do udziału w seminarium skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do
jednego przedstawiciela instytucji.

Miejsce: budynek B-1, sala 120


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19