19.05.2022

Dzień informacyjny ERC Mentoring Initiative


Dział Krajowy Punktu Kontaktowego (DKPK), działający przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zaprasza na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Mentoring Initiative. Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2022 r. w godz. 10.00–12.00 w formule online.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady działania ERC Mentoring Initiative i główne założenia tej inicjatywy. Prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Link do połączenia zostanie przesłany uczestnikom, którzy się zarejestrują (formularz).

ERC Mentoring Initiativ to inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucjom z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski.

ERC utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC, w celu wsparcia naukowców aplikujących o granty ERC.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę Koordynatora inicjatywy. DKPK będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu.