13.05.2022

Dzień Hutnika 2022 w AGH


Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Zdjęcie przedstawia scenę ślubowania hutniczego w holu budynku głównego AGH. W dwu szpalerach na schodach stoją do siebie zwróceni twarzami studenci pionów hutniczych. Noszą granatowe mundury hutnicze. Na mundurach widnieją pomarańczowe dodatki. Na głowach studenci noszą wysokie cylindry w kolorach mundurów.

fot. Zbigniew Sulima

W tym roku obchody Dnia Hutnika w AGH odbędą się w dniach 11–13 maja.

Program

11 maja

19.30 – msza św. w Kolegiacie św. Anny w intencji pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

12 maja

8.30 – uroczysta inauguracja 59. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (AGH, budynek A-0, Aula)

10.00 – obrady w sekcjach według programu 59. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

15.00 –  I sesja Międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” (AGH, budynek A-0, Aula)

13 maja

9.00 – II sesja międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” (AGH, budynek A-0, Aula)

12.00 – uroczystość w Auli AGH (transmisja dostępna na stronie www.agh.edu.pl)

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • przemówienie okolicznościowe Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. Agnieszki Kopii z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału
  • wręczenie honorowych medali Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  • wystąpienie Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Obszaru Czerwonego dr inż. Joanny Augustyn-Nadziei
  • gratulacje


13.30 – ceremonia ślubowania hutniczego (bud. A-0, hol na parterze)

15.00 – biesiada hutnicza (Miasteczko Studenckie AGH, ACK Klub STUDIO, ul. Budryka 4)

Szczegółowe informacje

W roku 2022 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej obchodzi jubileusz 100-lecia.