24.05.2021

Kliwent e-Event


Działające przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Studenckie Koło Naukowe „Kliwent” zaprasza do udziału w VII konferencji Kliwent Event na temat najnowszych rozwiązań w branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning). Wydarzenie odbędzie się online w dniach 24-28 maja 2021 r.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do studentów oraz uczniów szkół średnich wiążących swoją przyszłość z branżą HVAC, a także wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

W programie znajdują się szkolenia związane z projektowaniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych oraz odzysku ciepła. Wydarzenie podsumuje część seminaryjna, w trakcie której przedstawiciele firm oraz studenci wygłoszą swoje referaty. Po raz pierwszy zostanie także przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu HVAC dla studentów oraz uczniów szkół średnich.

Więcej informacji