10.10.2019

Biomateriały w medycynie i weterynarii


W dniach 10-13 października 2019 r. w Rytrze odbędzie się konferencja „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”. Wydarzenie organizuje Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów przy współpracy z Katedrą Biomateriałów i Kompozytów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Tematyka konferencji poświęcona jest wszystkim grupom biomateriałów (metaliczne, polimerowe, ceramiczne, węglowe, kompozytowe) i dotyczy w szczególności sposobów ich otrzymywania, badań właściwości biologicznych, badań doświadczalnych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych stosowania implantów.

W programie wydarzenia przewidziane są wykłady plenarne, referaty ustne i prezentacje posterowe. Zorganizowana będzie również specjalna sesja doktorantów umożliwiająca prezentację młodych naukowców podejmujących badania dotyczące biomateriałów, połączona z konkursem na najlepszy poster.

Wykłady plenarne wygłoszą:

  • prof. Emmanuel Pauthe (University of Cergy-Pontoise, Francja)
  • prof. Wojciech Święszkowski (Politechnika Warszawska),
  • prof. Jonathan Massera (Tampere University, Finlandia).

 

Miejsce

Rytro, Hotel Perła Południa

Data

10-13 października 2019 r.

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów

Kontakt

rytro@agh.edu.pl  

WWW

https://www.biomat.agh.edu.pl/