12.05.2022

59. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH


12 maja 2022 r. w Akademii, w ramach uczelnianych obchodów Dnia Hutnika, odbędzie się 59. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH. Studenci zaprezentują swój dorobek naukowy podczas obrad kilkunastu sekcji tematycznych. Zostanie wygłoszonych 166 referatów.

W tym roku chęć udziału w konferencji zgłosiło blisko 300 uczestników. Wśród nich znaleźli się goście zagraniczni: w sekcji Automatyki i Robotyki 12 referatów wygłoszą studenci Politechniki Lwowskiej, a dwa referaty zaprezentują studenci z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Z obiema uczelniami AGH od lat współpracuje. Podczas inauguracji konferencji głos zabierze prof. Mykhaylo Łobur, kierownik Katedry Komputerowych Systemów Projektowania na Politechnice Lwowskiej.

Sekcje tematyczne 59. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH

1. Aeronautyki i Technologii Kosmicznych / Aeronautics and Space Systems
2. Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii / Acoustics, Biomechanics, Bioengineering and Ergonomics
3. Automatyki i Robotyki / Automatics and Robotics
4. Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-mobility
5. Informatyki / Computer Science
6. Inżynierii Materiałowej / Material Engineering
7. Inżynierii Metali / Metal Engineering
8. Inżynierii Spajania / Welding Engineering
9. Mechaniki, Maszyn i Urządzeń Technologicznych / Machines and Technological Equipment
10. Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering
11. Metalurgii, Odlewnictwa i Recyklingu / Metallurgy, Casting and Recycling
12. Przeróbki Plastycznej Metali / Metal Forming
13. Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych / Telecommunication and Information Technology

Autorzy wyróżnionych w poszczególnych sekcjach referatów będą mogli napisać o swoich osiągnięciach w specjalnym zeszycie naukowym zawierającym recenzowane publikacje naukowe.

Program

  • 8.30– 9.30 – uroczyste otwarcie konferencji (AGH, bud. A-0, Aula)
  • 10.00– 15.00 – obrady w sekcjach tematycznych
  • 15.00 – uroczyste zamknięcie konferencji w poszczególnych sekcjach


Szczegółowe informacje