24.06.2022

Miasteczko Studenckie AGH na wystawie w Muzeum Architektury


Grafika podzielona na dwie części. W lewej białe tło z przedzielonymi literami: Tom | asz | Mań | kow | ski. W prawej czarno-białe zdjęcie: profil twarzy i ramiona mężczyzny na tle trzech wieżowców - panorama Nowego Jorku.

Fot. Muzeum Architektury

21 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu otwarto wystawę „Tomasz Mańkowski. Architektura jest najważniejsza”. To pierwsza w historii monograficzna wystawa poświęcona życiu i twórczości wybitnego architekta związanego z Krakowem. Tzw. domy Mańkowskiego, czyli Miasteczko Studenckie AGH, to jeden z jego najważniejszych projektów.

To była monumentalna wizja opracowana w wieloosobowym zespole pod kierownictwem Tomasza Mańkowskiego, którą poprzedziły na tamte czasy pionierskie badania socjologiczne dotyczące potrzeb studentów – powiedziała współkuratorka wystawy Barbara Szczepańska.

Na wystawie prezentowane są najważniejsze projekty i realizacje architekta. Wśród jego wielu prac można wymienić m.in. budynek Radia Kraków, hotel Kolegium Polonijnego UJ w Przegorzałach czy program mieszkaniowy dla Iraku.

Prezentowane na wystawie projekty w najpełniejszy sposób obrazująca autorską filozofię twórczą Tomasza Mańkowskiego i podejmowane przez niego zagadnienia: mieszkalnictwo, prefabrykację, poodwilżowy modernizm oraz postmodernizm, rozumiany w autorski sposób jako gra z geometrią i formą.

Wystawa będzie otwarta do 30 października 2022 r.

Szczegółowe informacje