09.09.2018

VI Szkoła Górnictwa Odkrywkowego


W dniach 9-12 września 2018 r. w Kościelisku koło Zakopanego odbędzie się VI Szkoła Górnictwa Odkrywkowego.

Podczas wydarzenia szczególny nacisk położony zostanie na omówienie zagadnień związanych z:

  • bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych,
  • polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż,
  • najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej,
  • prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych,
  • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego,
  • zieloną i inteligentną kopalnią odkrywkową,
  • rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych.

Miejsce

Kościelisko koło Zakopanego

Data

9-12 września 2018 r.

Organizator

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”
Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Kontakt

dr inż. Maciej Zajączkowski (e-mail: maciejz@agh.edu.pl, tel. 12 617 44 90)

WWW

http://www.kgo.agh.edu.pl/sgo2018/