28.10.2019

Inżynier w CERN


28 października 2019 r. w godz. 14.00-18.00 w AGH odbędzie się spotkanie pt. „Inżynier w CERN”, które poprowadzą pracownicy katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej wraz z zaproszonymi gośćmi – fizykami i inżynierami na co dzień pracującymi w międzynarodowym laboratorium fizyki wysokich energii Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Celem wydarzenia jest promocja CERN jako laboratorium oferującego pracę nie tylko dla fizyków, ale przede wszystkim inżynierów i informatyków. Spotkanie adresowane jest do studentów AGH, którzy zapoznają się z tematyką projektów realizowanych przez pracowników CERN, ofertą programów i staży oferowanych przez CERN dla studentów oraz absolwentów, a także będą mieli okazję porozmawiać indywidualnie z zaproszonymi gośćmi.

Wstępny program spotkania obejmuje następujące tematy:

  • czym jest CERN, czym się zajmuje, jakie możliwości odbycia stażu lub pracy oferuje,
  • fizyka techniczna a akceleratory,
  • chłodnictwo i kriogenika,
  • metrologia i automatyka,
  • inżynieria oprogramowania w nauce,
  • nadprzewodnictwo i pomiary niskich rezystancji.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, łącznik bud. A-3/A-4, sala 105

Data

28 października 2019 r., godz. 14.00-18.00

Organizator

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej