10.10.2019

Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii


10 października 2019 r. w AGH odbędzie się seminarium „Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii”.

Praktycznym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń w dwóch obszarach: systemów teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem (w szczególności oczekiwaniom/wymaganiom stawianym rozwiązaniom ICT) oraz analizy danych (pozyskiwanie danych, predykcja, eksploracja danych) dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz stymulowania rozwoju klastrów.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Wydarzenie jest czwartym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Program seminarium (plik pdf)

Miejsce: Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. C-17, sala 1.19/1.20)

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.