07.10.2021

II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych


7 października 2021 r. w godzinach 10.00–13.30 odbędzie się seminarium „II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.

Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu KlastER była identyfikacja uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej. Z badań tych jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych technicznych czynników warunkujących rozwój energetyki rozproszonej jest degradacja jakości dostawy energii elektrycznej. Realizatorzy projektu postanowili przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, wykorzystując do tego celu narzędzie benchmarkingu stosowane w Europie już prawie dwie dekady.

Przez ponad 10 lat, które upłynęły od publikacji pierwszego i zarazem jedynego polskiego raportu benchmarkingowego, w europejskiej i polskiej energetyce nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w jej legislacyjnych podstawach oraz na poziomie rozwoju technicznego odbiorników i źródeł energii elektrycznej. W jakim stopniu wpłynęło to na jakości dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w II Raporcie, który będzie prezentowany podczas seminarium.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza dostępnego do 6 października br. do godz. 14.00.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Program seminarium

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).