27.02.2012

Zawarcie umowy o współpracy AGH z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

17 lutego 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie „Umowy o współpracy" z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.


Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie doskonalenia metod metrologicznych związanych z badaniem parametrów węgla i warunków środowiska pracy, współdziałania dotyczącego zatrudniania absolwentów, organizowania i udziału w stałych szkoleniach i kursach specjalistycznych, powołania zespołu specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

 

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z o.o. jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 1 września 1998 r. Spółka powstała na bazie majątku kopalń w wyniku restrukturyzacji usług laboratoryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z o.o składają się:

 

Usługi badawcze w dziedzinie:

  • węgla, popiołu z węgla, koksu,
  • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych,
  • kruszyw górniczych i odpadów pogórniczych,
  • biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych,
  • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla oraz wyliczanie współczynnika utleniania,
  • wód i ścieków,
  • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy,
  • próbek gazowych i pyłu kopalnianego;

Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych.

Działalność szkoleniowa.

Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań węgla i popiołu z węgla.

 

Umowa o współpracy została podpisana przez panią Wiesławę Budziszewską - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki CLPB i pana Zbigniewa Bukowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych CLPB oraz prof. Jerzego Lisa - Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

 

Koordynatorzy umowy:
- ze strony CLPB: Wiesława Budziszewska
- ze strony AGH: dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw.