29.02.2012

Zawarcie porozumienia o współpracy AGH z CERN

W dniach 23 - 24 lutego 2012 r. delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej w składzie: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol, prof. Bogdan Muryn oraz dr Jan Kulka, przebywała z oficjalną wizytą w siedzibie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Celem wizyty było zawarcie porozumień na lata 2012-2014 pomiędzy AGH a CERN w zakresie modernizacji i bieżącej eksploatacji największego akceleratora-zderzacza LHC. AGH jest wiodącą jednostką zewnętrzną biorącą udział w pracach nad LHC.


Prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH oraz Anders Unnervik Dyrektor Współpracy Międzynarodowej CERN podpisują umowę o współpracy.

Delegacja AGH podczas zwiedzania centrum sterowania wszystkimi akceleratorami i instalacjami kriogenicznymi.

Schłodzenie akceleratora do 2K pozwoliło zajrzeć w rozsunięte elementy detektora ATLAS.

Po pomyślnej, półtorarocznej eksploatacji akceleratora rozpoczął się drugi etap jego pracy, polegający na zwiększeniu jego energii do 4TeV dla każdej wiązki protonów oraz przygotowaniu infrastruktury dla pracy przy energii 7TeV. W początkowej fazie instalacji LHC, domeną naukowców AGH były prace związane z przepływami kriogenicznymi oraz systemami ochrony magnesów nadprzewodnikowych przed przejściami rezystywnymi.

 

W obecnej chwili przy LHC pracuje 14 naukowców AGH. W szczytowym okresie liczba ta wzrośnie do 34 osób. Począwszy od 2005 roku przy budowie LHC uczestniczyło 41 pracowników AGH.


W trakcie swojej wizyty delegacja odwiedziła podziemne hale eksperymentów ATLAS i LHC, główne centrum sterowania wszystkimi akceleratorami i instalacjami kriogenicznymi oraz centrum sterowania badań promieniowania kosmicznego dla eksperymentu AMS, zainstalowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.