21.06.2018

Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka


W dniach 21-22 czerwca 2018 r. na Wydziale Zarządzania odbędzie się XVIII międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowymi a podmiotami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rozwiązań technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości – od pozyskania surowca do utylizacji i zagospodarowania odpadu. Wymaga to szerokiej współpracy między podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

Proponowane bloki tematyczne organizowane są wspólnie przez przedstawicieli nauki i biznesu, a organizatorzy mają nadzieję, że konferencja przyczyni się do wypracowania wspólnych projektów i będzie okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania (Kraków, ul. Gramatyka 10)

Data

21-22 czerwca 2018 r.

Organizator

Wydział Zarządzania AGH

Komitet Inżynierii Produkcji PAN

Kontakt

kzp@zarz.agh.edu.pl 

WWW

http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/index0.php