13.12.2019

Zaprogramuj elektrociepłownię – hackathon Energy HackON


PGE Energia Ciepła oraz PGE Nowa Energia, spółki Grupy Kapitałowej PGE, zapraszają do udziału w hackathonie Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Centrum Energetyki AGH.

Hackathon skierowany jest do wszystkich osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie programowania, analizy danych i metod optymalizacji.

Zadaniem uczestników będzie stworzenie prototypu aplikacji służącej do optymalizacji pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Do programowania zostaną użyte danych dostarczone przez Polską Grupę Energetyczną.

Uczestnicy mogą się zgłaszać jako 2-3-osobowe zespoły. Każdy zespół może liczyć na wsparcie ekspertów. Dla dwóch najlepszych projektów przewidziano nagrody, których łączna pula wynosi 18 tys. zł. Zwycięzcy oprócz nagrody pieniężnej będą mogli podjąć współpracę z ekspertami PGE, a nawet wdrożyć w życie swoje rozwiązanie.

Zgłoszenia zespołów przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny do 5 grudnia br.

Hackathon Energy HackOn objęty jest patronatem Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki. Partnerem naukowym jest Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Pytania można kierować na adres: info@akceleratorpge.pl

Szczegółowe informacje, rejestracja, regulamin