27.02.2012

Zamek Królewski na Wawelu - podpisanie „Porozumienia o współpracy”

20 lutego 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy" z Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowymi Zbiorami Sztuki.


Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii oraz potencjału i pozycji Zamku Królewskiego na Wawelu dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zamierzają podjąć współpracę między innymi w zakresie organizowania i udziału w stałych szkoleniach i kursach specjalistycznych, wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, uzgadniania tematów prac badawczych.

 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów. Zamek działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury. Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej, a jego celem jest zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach oraz szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.


Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Jana Ostrowskiego - Dyrektora ZKW oraz prof. Antoniego Tajdusia - Rektora Akademii.

 

Koordynatorzy umowy:
- ze strony ZKW: dr Beata Kwiatkowska-Kopka
- ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikoś