29.02.2020

Zabytkowe cerkwie łemkowskie w Małopolsce. Wystawa fotografii Jacka Rzepczyńskiego


Cerkiew pw. Św. Męczennika Dymitra, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Binczarowej. Fot. J. Rzepczyński

Biblioteka Główna AGH zaprasza na wystawę „Zabytkowe cerkwie łemkowskie w Małopolsce. Wystawa fotografii Jacka Rzepczyńskiego”, którą można oglądać w Bibliotece Głównej AGH do końca lutego 2020 r.

Ekspozycja przedstawia fotografie 56 cerkwi łemkowskich z terenu Małopolski oraz 15 znajdujących się w nich ikonostasów. Autorem prac jest Jacek Rzepczyński, pracownik Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji Biblioteki Głównej AGH, który hobbystyczną przygodę z fotografią rozpoczął w latach 80. XX w. Najczęstszymi motywami jego prac jest rodzinny Kraków, architektura drewniana, zabawa światłem.

Jak mówi brytyjski fotograf Dominic Rouse: Color is everything, black and white is more, dlatego też większość wystawionych zdjęć jest w tonacji czarno-białej. Jest to swojego rodzaju zabieg artystyczny modyfikacji kolorowej rzeczywistości w cyfrowej ciemni na rzecz powrotu do korzeni fotografii, dokonany z rozmysłem przez autora prac. Obraz monochromatyczny, ze względu na mniejszą ilość kolorów, pozwala na odseparowanie nieistotnego tła i skupienie się na temacie zdjęcia. Dzięki takiej formie prezentacji może wydawać się, że świat stanął w miejscu i że oglądamy reprodukcje ze starych publikacji lub albumy z rodzinnego archiwum.

Uzupełnieniem wystawy są ikony wykonane techniką dekupażu.

Rozszerzona, elektroniczna wersja wystawy prezentuje (oprócz zdjęć, które można zobaczyć na ekspozycji) fotografie wszystkich zabytkowych cerkwi małopolskiej Łemkowszczyzny, począwszy od tzw. Rusi Szlachtowskiej w Pieninach (Szlachtowa i Jaworki), poprzez Beskid Sądecki (m.in. Andrzejówka, Milik), a kończąc w zachodniej części Beskidu Niskiego (np. Bednarka, Zdynia), a także zdjęcia około 50 cerkwi znajdujących się w Bieszczadach, na Słowacji i na Podlasiu.