17.12.2020

Wyszukiwanie literatury, ocena publikacji i czasopism – webinaria

Biblioteka Główna AGH zaprasza na bezpłatne szkolenia on-line, które odbędą się w okresie od 29 października do 17 grudnia br.


Podczas webinariów, prowadzonych przez trenerów firmy Elsevier w języku polskim, będzie można dowiedzieć się między innymi:

  • jak efektywnie wyszukać literaturę naukową na dany temat,
  • jak rozpoznać drapieżne czasopisma i konferencje,
  • jakie wskaźniki bibliometryczne mogą być pomocne przy ocenie dorobku naukowego i czasopism naukowych.


Więcej informacji i rejestracja na stronie Biblioteki Głównej AGH.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG (tel. 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)