19.05.2020

Wykorzystanie Web of Science i InCites do gromadzenia źródeł oraz oceny i analizy bibliometrycznej – szkolenie


Biblioteka Główna AGH oraz zespół Web of Science zapraszają pracowników naukowych, pracowników administracji, studentów, doktorantów oraz bibliotekarzy AGH na szkolenie – webinarium z zakresu wykorzystania Web of Science i InCites do gromadzenia źródeł oraz oceny i analizy bibliometrycznej. Szkolenie odbędzie się 19 maja 2020 r. w godz. 10.00-11.45.

Program szkolenia:

  • Platforma Web of Science – bazy danych, indeksy i narzędzia;
  • Web of Science Core Collection – jak wyszukiwać, analizować i zarządzać wynikami;
  • Jak oceniać czasopisma i które z nich są najlepszym wyborem do publikacji;
  • Tworzenie raportów cytowań. Czym jest indeks h, wskaźnik wpływu i inne zmienne;
  • Profile autorskie Publons i ORCID;
  • InCites Benchmarking & Analytics – jak wykorzystać dane w Web of Science do stworzenia kontekstowej analizy dorobku naukowego;
  • Jak odnaleźć znormalizowany wskaźnik wpływu, ilość publikacji w pierwszym decylu, ocenić poziom współpracy naukowej, przeanalizować własną dyscyplinę naukową.


Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji dostępne są na stronie Biblioteki Głównej AGH, w zakładce Aktualności.