16.11.2021

Wykład: Engineering Space Mission Support w Los Alamos National Laboratory


Centrum Technologii Kosmicznych AGH zaprasza na wykład dr. Charlesa Farrara, dyrektora Instytutu Inżynierii w National Security Education Center w Los Alamos. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00.

Wykładowca przedstawi krótką historię wsparcia misji kosmicznych, które Los Alamos National Laboratory (LANL) organizuje od lat 50. XX w. Dr Charles Farrar skupi się na:

  • ogólnym przeglądzie prac związanych z przestrzenią Los Alamos National Laboratory,
  • wczesnych pracach laboratorium: satelitach Vela (odkryte rozbłyski promieniowania Gamma), rakiecie napędzanej energią jądrową, rakiecie Beam Aboard (BEAR – neutralny akcelerator wiązki cząstek),
  • mocy kosmicznej: generatorach termicznych radioizotopowych, reaktorze KRUSTY do załogowej misji marsjańskiej, reaktorze kosmicznym SP100 (zastosowanie rur cieplnych),
  • instrumentacji kosmicznej: Alexis (przykład awarii inżynieryjnej podczas startu), instrumentach Forte, Mars Curiosity i Perseverance Rover,
  • satelitach Cube Sats,
  • science of signature,
  • współpracy LANL z Polską Akademią Nauk w zakresie działań związanych z przestrzenią kosmiczną,
  • planowanych przyszłych działaniach.

Link do rejestracji