26.03.2013

Wspólnie dla rozwoju kadr

25 marca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego Akademia Górniczo-Hutnicza, KGHM Polska Miedź SA, Politechnika Śląska oraz Politechnika Wrocławska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz przygotowania specjalistów z branży górniczej.


Celem projektu jest zacieśnienie współpracy między jedną z największych polskich firm a światem akademickim - uczelniami kształcącymi kadry dla branży górniczej. Przedsięwzięcie ma umożliwić studentom oraz pracownikom szkół zdobywanie i doskonalenie umiejętności w kraju i za granicą, w szczególności poprzez odbywanie praktyk i staży w kopalniach należących do KGHM International Ltd. w Kanadzie, USA i Chile.


Podpisaniu listu intencyjnego towarzyszyła konferencja Think Tanku „Poland, Go Global!", podczas której odbyła się debata z prezesami firm działających globalnie, a także debata akademicka dotycząca rozwoju kadr przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w firmach.

Inauguracja projektu miała miejsce w listopadzie 2012 r. Głównym celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w obszarze ekspansji zagranicznej polskich firm, co w konsekwencji ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.