04.12.2013

Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi

Z przyjemnością informujemy, że 4 grudnia 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia godności Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi.


Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi (Foto: Politechnika Świętokrzyska)

Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi (Foto: Politechnika Świętokrzyska)

Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi (Foto: Politechnika Świętokrzyska)

Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi (Foto: Politechnika Świętokrzyska)

Wręczenie tytułu DHC Politechniki Świętokrzyskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi (Foto: Politechnika Świętokrzyska)

Podczas uroczystości prof. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej podkreślił, że uhonorowany naukowiec to „górnik z zawodu i profesji”, dlatego nieprzypadkowo zaplanowano uroczystość na 4 grudnia – święto patronki górników, św. Barbary.

W laudacji prof. Zbigniew Rusin z Politechniki Świętokrzyskiej zwrócił uwagę na dorobek zawodowy prof. Tajdusia, a przede wszystkim na fakt, iż nigdy nie unikał on trudnych i odpowiedzialnych zadań. Dodał również, że jako rektor AGH i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych wielokrotnie wspierał działania związane z rozwojem Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor Tajduś zainicjował powstanie „osi Staszicowskiej” skupiającej kielecką politechnikę, Politechnikę Warszawską i AGH – uczelnie odwołujące się do osiągnięć i tradycji pierwszej na ziemiach polskich uczelni technicznej, Szkoły Akademiczno-Górniczej, założonej w Kielcach, w 1816 roku przez Stanisława Staszica.

Prof. Rusin przypomniał także związki prof. Tajdusia z regionem świętokrzyskim, który jako młody naukowiec brał udział w pracach geodezyjno-górniczych, zabezpieczających dawne kupieckie piwnice na starówkach w Sandomierzu i w Opatowie. Dzięki tym pracom zabezpieczono ulice przed zapadaniem się, a zrekonstruowane piwnice i korytarze, tworzą dziś wielokondygnacyjne podziemne trasy turystyczne.
 
Odbierając wyróżnienie, prof. Tajduś podziękował przyjaciołom ze środowiska naukowego oraz rodzinie. Profesor wygłosił również wykład na temat roli górnictwa różnych surowców we współczesnym świecie.

 

Biografia prof. Antoniego Tajdusia