26.02.2021

Wolność i odpowiedzialność akademicka – seminarium KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaprasza na seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka: doświadczenia i dobre praktyki”, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. w godzinach 9.00–15.00 w formule online.


Seminarium dotyczące funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich rozpoczną ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji.

Z kolei zamknięte panele tematyczne:

  • Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania
  • Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne
  • Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka
  • Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom
  • Integracja perspektyw

posłużą dyskusji, a także wymianie doświadczeń uczestników spotkania.

Osoby chętne do udziału w panelach dyskusyjnych są proszone o zapis za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Współorganizatorem konferencji jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Szczegółowe informacje