22.02.2022

Webinarium nt. usieciowienia internacjonalizacji


22 lutego 2022 r. w godz. 13.00–15.00 odbędzie się webinarium „Usieciowienie internacjonalizacji w praktyce”, które będzie poświęcone usieciowieniu uczelni w Polsce – w kontekście nowej strategii rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego.

Dyskusję panelową moderował będzie prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej, która jest liderem konsorcjum uniwersytetu europejskiego EUNICE.

W dyskusji wezmą udział:

  • prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, konsorcjum UNIVERSEH,
  • prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, konsorcjum SEA-EU
  • prof. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, konsorcjum EPICUR
  • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


Podczas spotkania uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak usieciowienie uczelni wpłynie na rozwój internacjonalizacji?
  • Jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej wobec uniwersytetów europejskich?
  • Jak skutecznie pozyskiwać fundusze z Erasmusa+ dla konsorcjów uniwersytetów europejskich?
  • Jakie są dotychczasowe doświadczenia polskich uczelni uczestniczących w konsorcjach europejskich?


Impulsem do przeprowadzenia webinarium jest opublikowanie przez Komisję Europejską dokumentu programowego „European strategy for universities”.

Organizatorami wydarzenia są organizacje prowadzące program „Study in Poland”: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz KRASP.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.