25.02.2022

Webinar: Jak napisać referat, artykuł, pracę dyplomową w języku angielskim?


Biblioteka Główna AGH zaprasza na webinar pt. Writing your paper or thesis: academic language tips organizowany przez zespół Writefull.

Podczas spotkania prowadzący omówią typowe błędy, zalecane zwroty i wskazówki dotyczące pisania referatu, pracy dyplomowej lub tekstu naukowego, bazując na przykładach pochodzących z oryginalnych publikacji.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Terminy:

  • 10 lutego br., godz. 10.00–10.45
  • 25 lutego br., godz. 16.00–16.45


Więcej informacji i rejestracja

Pakiet programów Writefull służy do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull sprawdza gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, wykrywa zdania, które powinny być poparte cytatem oraz proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

Zasady korzystania z programów Writefull